AMANAH SAHAM KEDAH BERHAD merupakan syarikat pengurusan pelaburan yang mempunyai Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Ia berupa syarikat pengurus pelaburan bagi Tabung Amanah Saham Kedah. Selain daripada itu, ia juga menawarkan khidmat pengurusan portfolio terutama kepada institutsi-institusi, badan-badan kerajaan dan badan korporat.


VISI – Menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan pengurusan portfolio dan akauntabiliti sektor korporat di dalam Kumpulan Permodalan Kedah Berhad.

MISI – Melaksana pengurusan secara profesional dan beretika ke arah meningkatkan akauntabiliti pengurusan korporat.


Amanah Saham Kedah Berhad (ASKB) merupakan sebuah syarikat milik penuh Permodalan Kedah Berhad. Ia memulakan operasi pada November 1994 dan Tabung Amanah Saham Kedah (ASK) dilancarkan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 27 Februari 1995. Tujuan utama penubuhan ASKB ialah untuk bertindak sebagai penaja dan pengurus sekim amanah saham negeri. Walau bagaimanapun, urutan daripada perubahan rangka perundangan industri sekuriti dalam tahun 2007, ASKB mengorak langkah untuk menawarkan juga aktiviti pengurusan portfolio kepada institusi-institusi, agensi-agensi kerajaan dan badan-badan korporat. ASKB mempunyai Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Capital Markets and Services Act) 2007.